Bonnier Audio, 2022-08-11

Foto: Kate Gabor

Elisabet Nemert skriver krönika om den nya romanen Drömmarnas flod

Hon berör och underhåller med sina tankeväckande romaner. Denna gång lyfter Elisabet Nemert frågor om människors livsvillkor och naturens helande kraft.

Drömmarnas flod utspelar sig kring millennieskiftet i Amazonas, New York och Sverige. Med passion, medmänsklighet och berättarglädje skildrar hon djupt berörande livsöden. Hennes böcker älskas av en stor publik, de två senaste, Blå längtan och Älvornas kulle, har tillsammans sålt i över 100 000 exemplar.

I en krönika berättar Elisabet tankeväckande om sin nya bok.

Elisabeth Nemert: ”Hjärnan befäster våra invanda fördomar”

Nittio procent av den uppfattning vi får av en person som vi möter för första gången bildar vi under de första nittio sekunderna.
Det här beteendet kan tyckas märkligt men det är helt nödvändigt för att vi ska kunna bringa ordning i det kaos som vår omvärld annars skulle vara. Det är med andra ord ett sätt att göra världen begriplig och hanterbar. Men naturligtvis är detta vårt beteende varken riskfritt eller särskilt tillförlitligt.

Den lilla gubben och gumman som arbetar tvåskift inne i våra hjärnor med att sortera alla nya möten, intryck och upplevelser i prydliga och överskådliga fack är nämligen extremt förändringsobenägna. Hellre än att öppna ett nytt fack för att kunna bereda plats åt en ny person, ett nytt möte, gör våra arbetsmyror istället allt för knöla in det nya i ett redan befintligt fack.

Läs hela krönikan här

En flod, en båt, ett annat liv

Noha, en oerhört framgångsrik affärsman, har lämnat det flotta kontoret på Wall Street och excesserna i New York för Amazonas regnskog. På flykt från den person han själv blivit och inte längre vill vara. 

Kassandra, kvinnan han älskar, har gått ifrån honom och i hemlighet rest till Sverige där hon har sina rötter. 

Under färden på floden möter Noha utsatthet, fattigdom och vilda djur – och en gammal kvinna som guidar honom på förunderliga vägar. Parallellt, i Blekinge, upplever Kassandra sitt livs mest omtumlande tid. 

Drömmanars flod är ett svindlande vackert äventyr där de skimrande trådarna skickligt vävs samman och den inre och yttre resan till slut fullbordas på ett överraskande vis. 

Uppläsare: Anna Maria Käll

Ur boken

”Under ett antal år hade han levt i en värld där man var antingen vän eller fiende … Men här, i den uråldriga floden, fanns en mystisk varelse som ena stunden nästan skrämt vettet ur honom, för att i nästa stund rädda honom från en säker undergång. En varelse som han aldrig lyckats få syn på men vars närvaro var desto mer påtaglig. Var den ond eller god?  Plötsligt vräkte regnet ner igen, han styrde sin båt genom de grådisiga slöjorna, längre och längre uppför floden, jagad av sin egen rastlöshet och sitt sökande efter en ny mening i det liv som blivit honom så främmande.” 

Drömmarnas flod – perfekt läsning för din bokcirkel

Om Elisabet Nemert

Elisabet Nemert är född och uppvuxen i Stockholm. Idag bor hon med sin familj i Sollentuna utanför Stockholm. Hon är gift och har två döttrar. Elisabet Nemert är adjunkt i svenska, historia, konsthistoria och filmvetenskap. Hon har i många år undervisat på högstadiet och gymnasiet i dessa ämnen.

Innan Elisabet Nemert blev författare på heltid ägnade hon sig åt att skriva läroböcker och fackböcker samt åt att handleda och fortbilda skolledare, lärare och politiker i etik, konflikthantering, livsåskådningsfrågor och samtalsmetodik.

Ända sedan debuten med Bortom stjärnan har hennes böcker tillhört de mest utlånade på biblioteken.